התהוות
האתר בטעינה...
logo

מטרת ירושליםאיזו ירושלים היא שלי


איך ירושלים תהיה שלי


איך אבנה את ירושלים


איך אכונן ירושלים


משאת נפש היא


כמיהת לב בי


ראויה לתשוקה


ירושלים,


עיר מחולקת


עיר מחלקת


עיר מחדדת


עיר משוררת


עיר שלם


עיר המספרת על השלם בכל


בכל אדם, צמח, אבן ומשיכת מכחול


על הבריאה של אל יחיד


בורא הכול


ומטרת ירושלים


יראו שלם


בואו ונעלה לירושלים של ליבנו


בואו ונתעלה מעל מחלוקותינו


בואו ונמצא מעשי ירו – שלם בכל סביבותינו


בואו ונבריא את טעם האהבה


בואו ונממש את שלוות השלום


ותופיע ירושלים במלא יפעתה


מילים מבקשות לגעת - מאמרים נוספים


אהבה שְבֵעה

אהבה אינה יודעת שובע ועל כן לעולם לא תהא רעבה אהבה לא יודעת גבול ועל כן אינה מגבילה אהבה יודעת עצמה ועל כן מתאהבת היא בלא תנאי

להמשך קריאה

מטרת ירושלים

בואו ונעלה לירושלים של ליבנו, בואו ונתעלה מעל מחלוקותינו, בואו ונמצא מעשי ירו – שלם בכל סביבותינו. בואו ונבריא את טעם האהבה, בואו ונממש את שלוות השלום ותופיע ירושלים במלא יפעתה

להמשך קריאה

ש