התהוות
האתר בטעינה...

חכמת הניסיון


חכמת הניסיון


הזמנה לקבוצה ללמידה והתפתחות


רכישת כלים מעשיים להפקת יכולות להתמודדות יעילה ומבוקרת בכל מצב בחיים.


מהי חוכמת הניסיון?


מבוא


“אשרי אדם שהוא עומד בניסיונו שאין בריה שאין הקב”ה מנסה אותה” שמות רבה, לא, ג.


חכמת הניסיון עוסקת בהבנת איכות האירועים המתרחשים בחיי האדם ובדרכים להתמודדות עימם. גישה זו מלמדת את חכמת המציאות. את היתרונות שניתן להפיק מכל אירוע. זוהי צורת הסתכלות האומרת כי כל המתרחש בעולם, יש בו כוונה, חכמה. לאדם יש אפשרויות בחירה לצורה בה יתייחס לאירועים. הבחירה מעצבת את חייו. כל תרבות פיתחה כלים שונים להתייחסויות לאירועים. ואכן נוכל לפגוש תגובות רבות ללידה, זוגיות, פציעה, מוות, מחלות ועוד.


בתהליך זה מפתחים כלים מעשיים לבניית חיים הרמוניים עם כל המתרחש.


חכמת הניסיון, מציעה כלים כמו:  • מאמץ כדרך לנינוחות. גישות לתנועה מקטינה חיכוך.

  • עיצוב צורות חשיבה. ניסיון של תרבויות שונות והצעות לעתיד *

  • בנייה יזומה של גופים. כל מערכות היחסים בנויים מגופים **

  • שיטות לתיאום בין גופים במרחב. איך בוחרים חכם.

  • …..


* נכיר ונתנסה בהצעות מהחכמה היהודית: אמנות הפליאה, זרמים בקבלה, תרבות סינית עתיקה, בודהיזם, למשל זן, מסלולים שאמאניים…


** כל מערכת יחסים בנויה ממהלכים בעלי צורה. למשל כבוד למבוגרים מבוסס על  אפיונים מאוד מסוימים בכל תרבות. כנ”ל יחס לנשים, לילדים… אלו מעצבים גופי יחס (אותם נלמד במפגשים). מערכות יחסים בריאות ראוי לבנות מתוך בחירה, יוזמה ולא מתוך נהייה = חוסר ברירה.


מדובר בניסיון ישיר, מ 1978, של מצבי מחלה חברתיים ואישיים מגוונים ורבים. על תהליכים בהם נבחנו בתכלס כלים ואכן התקבלו תוצאות משמעותיות.


סגנון המפגשים: אוירה לומדת, למידה פרונטאלית, התמקדות לקראת יישום ומדיטציות.


04-6277277


 


ש