התהוות
האתר בטעינה...

קורס: חכמתן של המחלותאנחנו שמחים לבשר על פתיחת קורס “חכמתן של מחלות” – סדרת מפגשים העוסקת בהבראה.


במסגרת הקורס נלמד דרך המבקשת להביא אל עולם הבריאות והחולי אפשרויות נוספות; דרך הלומדת את חכמתה של כל מחלה וייחודה אצל האדם הנושא אותה – לאן היא מכוונת אותנו?


יחד – נלמד וניצור כלים המבוססים על מקורות מהחכמה היהודית העתיקה והקבלה, פילוסופיה טאואיסטית ומקורות שמאניים, כלים שמטרתם לעורר פרספקטיבה המניעה את האדם וסביבתו לפעול יחד – יחד עם המחלה וסימניה, יחד עם כישוריו – להפקת יכולות.


מתי? כמה? איפה?

הקורס יחל  ב05/07/2015 ויכלול 17 מפגשים בני 3 שעות, אשר יתקיימו מדי שבועיים בימי ראשון. הקורס ייערך בהרצליה ובירושלים לסירוגין. מצורף הסילבוס המלא לעיונכם. נשמח לשמוע תחושות והארות.


בת-אור יסעור כהן, רוני נוף, עדי הרש, אפי סוראקי, יאיר כהן


לפרטים נוספים והרשמה:


בת אור 0548081811


אפי 0547626334


יאיר 0542112355


תודה ולהתראות.סילבוס קורס חכמתן של מחלות


קהילת דרך הבריאות


אנחנו בתחילתה של דרך מתהווה.


דרך המבקשת להביא אל עולם הבריאות והחולי אפשרויות נוספות על אלה הנגישות בעולמנו התרבותי.


דרך הלומדת חכמתה מהעקרונות הפועלים בטבע.


דרך המכבדת את כל המציאות המתרחשת סביבנו.


דרך הלומדת חכמתה של כל מחלה וייחודה אצל נושא המחלה/ ‘החולה’ ולאן היא מכוונת אותו להתממש.


דרך זו מבוססת על:
 • חכמת הניסיון – צורת מחשבה הנסמכת על החכמה היהודית העתיקה (ללא קשר להלכה ולדת). זו היודעת לחבר בין מצבים. בסגנון החושן, סגנון המייצר הרמוניה בין שונויות. כמו המתרחש בגוף האדם.
 • הצעות ומודלים להתנהלות הרמונית עם טבע הדברים על פי חכמת הקבלה. גישה, המביאה עקרונות התנהלות בעולם שכל (!!) חלקיו, הנקראים מציאות, באים לספר על החכמה בה נברא העולם.
 • גישה הטוענת כי האדם בא לעולם עם מטרות. המציאות אינה סתמית. כל אחד מאתנו מיועד ליישם מהלכים מאוד קונקרטיים בחייו. עניינם של מהלכים אלו להביא למיצוי מקסימלי של הפוטנציאל האישי. נמצא זאת בפילוסופיה הטאואיסטית, בגישות שאמניות ובצורות נוספות בחכמת הקבלה.
 • הבנת הרוח העומדת בבסיסם של כל הדברים, ההתרחשויות הנלמדות מתוך השמאניזם הטאואיסטי, הבודהיסטי, האבוריג’יני, האינדיאני והאפריקאי.
האנשים הלוקחים חלק בקהילה המתהווה מגיעים מדיסיפלינות, תפיסות, ניסיון מקצועי, ניסיון אישי ומקום תודעתי שונה, אך מאוחדים במחויבות לתוצאות.


על מנת לאפשר שיתוף פעולה פורה, אנחנו מבקשים ללמוד יחד את העקרונות העומדים בבסיס תפיסתנו, וזאת על מנת שכל אחד מאיתנו יוכל ליישם את העקרונות המשותפים מהמקום הייחודי שלו.


אבני יסוד לקורס:
 • החלקים מהם מורכב האדם ע”פ מודלים נוספים למודל הביולוגי המערבי. מודלים מהגישות המוזכרות לעיל.
 • הפוטנציאלים אותם האדם מוזמן לממש, המתבטאים בהתמודדויות באירועי חייו.
 • מספר עקרונות בטבע, אשר ראויים להתממש בחיינו. עקרונות העשויים לסייע לפוטנציאלים האישיים.
 • הדגמה של עקרונות הטבע אל מול עקרונות תרבותיים חברתיים.
 • אל מי מחויב האדם ומה הזכות מכך.
 • מהו סדר. ומה אי סדר בא לסדר.
 • מבוא לביטויי מחלה שבטבע.
 • מחלות באדם דוגמת: השמנה, סוכרת, סרטן.
  • כיצד הן מוסברות ע”י הפיזיולוגיה המערבית
  • כיצד הן באות לידי ביטוי בהתנהגות האדם
  • לאן הן מכוונות – השינויים והלמידה להבראה.
 • איברי ותפקודי האדם בנויים משכבות רבות. לאלו סימבוליות ומשמעויות. “משהו” אשר מנהל אותם. גם כתיפקודים כלפי הסביבה הקרובה והרחוקה.
 • מפגש עם רוח הדברים
  • דרך הקוגניציה
  • דרך התנסות חווייתית שמאנית
 • כלים: מדיטציה, התבוננות, דמיון מודרך, היגדים מתמירים.
 • שיח פנימי ומשמעותו לגבי התפתחות המחלה/ הבריאות.
 • לימוד החכמה האמורה להתעורר מהמחלה. זו המהווה מנוף קונקרטי (תחת כשל) להכוונת האדם וסביבתו.
בכל המפגשים ניפגש עם ידע, חוויה, תרגילים ועבודת בית.


מפגש 1


מבוא לחכמת הניסיון:


זו דרך המציעה לראות בכל המציאות תהליך לומד. כלומר כל אדם מתנסה במצבים מאוד!! מסוימים על מנת להופכו לייצור חכם בפעולותיו במציאות הספציפית והכללית. אנו נתמקד בדרך זו בתחום המחלות.


עקרונות לדרך


סגנון השתתפות


היקף ועומק החומרים


מחויבות לאפקטיביות


על הרצף של בריאות / מחלה


מפגש 2


החלקים מהם מורכב האדם


אפשרויות, בחירות, התפתחות
 • האדם מורכב מחלקים נראים: אנטומיים, פיזיולוגיים.
 • האדם מורכב מחלקים לא נראים המנהלים את החלקים הנראים.
לאדם שזה עתה מת, יש את כל החלקים. התפקודים פסקו. איזה חלק השתנה?


מה האפשרויות העומדות לרשות האדם. נושא אותו נפתח בפגישות הבאות.


איך בחירות משפיעות על עיצוב המציאות של האדם.


למה כוונתנו באמרנו ‘להתפתח כאדם’.


מפגש 3


סביבת חיינו משפיעה עלינו ומושפעת מאיתנו.
 • החלקים מהם מורכבת סביבת האדם
  • משפחה
  • מגורים מידיים
  • מגורים בהיקף נרחב: שכונה, עיר,,,,


 • נציע כיווני התפתחות של החלקים הנ”ל
 • פיתוח קשב למערכות היחסים בין חלקי האדם לחלקי הסביבה. כמו למשל לשינויי מזג אוויר, להרגלי וסגנונות תנועת הגוף וחלקיו השונים.
נגענו קצת בחלקים מהם מורכבת סביבת האדם, נציע לפתח פרספקטיבות לגבי מסלולי התפתחויות של חלקים אלו.


נשכלל כלים אצלנו המיועדים לפתח קשב משוכלל ומבריא לסביבה.


דוגמה: עצמאות לעומת דטרמיניזם.


מפגש 4


הצעות לחיבורים בין חלקים בהם נגענו במפגשים הקודמים.


החיבורים משתנים ומתגוונים בהתאם לתקופות גיל ואירועי החיים המסוימים של האדם.


נעסוק בחיבור ובמימוש הקשר בין האדם וחלקיו לבין סביבתו. כיצד אני בונה קשרים יעילים, בחינת כיווני התפתחות, מה אני חושב שאני מחפש – מהיכן נובעת המחשבה.


מפגש 5


נעבור לעסוק במחלה:


תצפיות על התנהגויות מצבי מחלה.


איסוף נתונים ותצפיות ע”י המשתתפים.


מהי הנורמה החברתית מול ההצעה הטבעית הפנימית להתמודדות עם מחלות ועם התחושות שהן מייצרות סביב ובי.


מפגשים 6,7,8


רזולוציות במערכת גוף האדם


כל מערכת גוף האדם, על כל חלקיה, בנויה כמערכות עיכול למציאות.


מערכות אלו באות ללמד את האדם כלים לחיים משגשגים במציאות.


מערכת העיכול למזון ‘פיזי’


מערכת עיכול לנשימה


מערכת העור


המערכת ההורמונלית


המערכת העצבית


מפגש 9 + 10 (מפגש ארוך)


סדנה חווייתית – תהליכים שאמאניים


תהליכים אקסטטיים.


מטרת תהליכים משכגון אלו להגביר  ולכוון את הרגישות שלנו. להעצים את כלי האינטואיציה.


מפגש 11


לבד – יחד – מצבי השתקפויות


לניסיוננו, על גוף האדם משתקפים תהליכים. המציאות כמו ומציגה על ה’מסך’, למשל הגוף האנושי, תהליכים אותם הטבע מפתח. ניתוח ההשתקפויות, התגובה אליהם – מיועדים לאפשר לאדם להיות מושכל במעשיו, בחירותיו. יש סדרה מורכבת של השתקפויות אותם נפרט במפגש.


ניגע גם ב:


מקום האדם – לכשהוא עם עצמו לכאורה בלבד.


מקום הזוגיות


המשפחתיות


מקום שיתופי פעולה עם סביבות מזדמנות / קבועות


מפגשים 12 – 14


מרחבים טונאליים


מפגש לומד דרך הגוף- מושגי טונוס בפיזיולוגיה האנושית ובטבע.


פירוט תהליכי טונוס במערכת גוף האדם.


התנסות באמנות ההתנעה


מפגש 15


התארגנות לעבודת גמר


הכרות ותרגול היבטים מאומנות ההתנעה


מפגש 16


דיווח ראשוני על התקדמות עבודת הגמר


סיוע בקבוצה


מפגש 17


סיום עבודת הגמר, מחויבות לעצמי ולסביבה


תודה.


מנחה הקורס


יאיר כהן


תלמיד. חוקר ומיישם את חכמת האירועים במציאות.


מלווה אנשים להבראת חייהם משנת 1978. משלב גישות מתרבויות רבות: מערביות אקדמיות, גישות טאואיסטיות (רפואה סינית ועוד), תהליכים שאמאניים. חכמת ההבראה היהודית מהווה בסיס לכל הפעולות. ניסיון ביזמות, ניהול, הנחייה של תהליכים חברתיים.


עבורנו הבריאה בריאה. בסיס כל המציאות הוא בריאות.


[email protected]


054-2112355


אתר: www.emanating.org


יוזמי הקורס


בת אור


עוסקת בהבראה לפי חכמת הניסיון, הרפואה הסינית לגווניה, ומתוך מחקרים וידע רבים. פועלת רבות באומנויות התנועה. אוהבת להיות ברורה ושמחה עם אנשים. ניסיון מעשי רב בהבראת קשת רחבה של מצבי חיים.


[email protected]


054-8181811


רוני


לומדת תהליכי הבראה. למצות יותר יכולות, לחיות חיים מלאי שמחה, התלהבות ויצירה. מתעניינת בטבע סביב ובקשר של בע”ח עם בני האדם.


BA בהנדסת ביו-טכנולוגיה,MD מהאוניברסיטה העברית. סטאז’רית לרפואה.


[email protected]


עדי


בתחילת דרכי בעולם הרפואה והבריאות. נרגשת מהזכות שניתנה לי להיחשף וללמוד תהליכי הבראה מגוונים. פועלת כדי לאפשר בניית גשרים בין מוסכמות של ימינו, מסורות עתיקות ותפיסות בהתהוות.


MD  מהאוניברסיטה העברית, סטאז’רית לרפואה.


[email protected]


אפרת סוראקי


תלמידה, מסתקרנת.


חוקרת מחלה כאמצעי לעורר יוזמה להבראה-  The Startup of disease . לומדת ועוסקת במושגיות בריאות ומחלה כאינדיקציות למערכות היחסים של האדם עם סביבתו, ובקשר בין התנהגות לשינויים פיזיולוגיים באדם.


סטאז’רית לרפואה (הפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית). בוגרת רפואה סינית עתיקה, לומדת רפואה עפ”י החכמה היהודית.


[email protected]


הקורס יתקיים מדי שבועיים ביום ראשון בשבוע. בהרצליה ובירושלים לסירוגין


הודעה על מיקום המפגש הראשון תישלח סמוך לתחילת הקורס.


כל מפגש יארך כשלוש שעות ומחירו יהיה  120 ש”ח כפול17 מפגשים = 2040 ש”ח


לפרטים ניתן לדבר עם:


בת אור 0548081811


אפי 0547626334


יאיר 0542112355ש